Referenties 

Om een goede match te maken met opdrachtgevers vullen we flexibiliteit op verschillende manieren in. Wat het beste past is afhankelijk van uw situatie en uw wensen.

Simpel Service is actief in arbeidsbemiddeling en helpt opdrachtgevers graag bij de invulling van vacatures. Tijdelijk, op uitzendbasis, maar ook voor een langere periode of vast in de vorm van detachering. Wilt u liever zelf de werving en selectie doen, maar niet zorg dragen voor de juridische, financiële en administratieve zaken? Dan is payroll een optie.

Onze accountmanagers informeren u graag over de mogelijke constructies, voor- en nadelen vervan zodat u een weloverwogen keuze kan maken.

 

Uitzenden
Uitzenden

Bij uitzenden stellen wij personeel ter beschikking aan u als opdrachtgever. Dat gebeurt op flexibele basis tegen een afgesproken tarief. U bepaalt wanneer en hoe lang u iemand nodig heeft. 

U heeft dan behoefte aan extra mensen voor een bepaalde tijd.

Of u heeft onvoldoende capaciteit door ziekte of uitval. Samenwerking met Simpel Service op basis van uitzenden biedt u maximale flexibiliteit om snel te kunnen schakelen in capaciteit. 

Onze recruiters zijn zeer actief in uw regio. Alle kandidaten zijn grondig gescreend voordat ze voor u aan de slag gaan. Resultaat: mensen die vol energie en gemotiveerd de opdracht aanpakken en afspraken nakomen. Het enige wat u hoeft te doen, is contact met ons opnemen. Wij doen de rest. 

 

Uw voordelen:

 • Deskundige werving en selectie

 • Controle op referenties

 • Opstellen juridische correcte overeenkomsten

 • Begeleiding en opleiding

ZZP

ZZP bemiddeling houdt in dat wij bemiddelen tussen zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) en opdrachtgevers. Wij koppelen opdrachtgevers die graag gebruik willen maken van de diensten van zzp’er  die beschikken over de juiste vaardigheden, passend bij de opdracht.
 

Simpel Service heeft divers aanbod van zzp opdrachten. Wanneer wij voor jou bemiddelen, gaan we op zoek naar opdrachten die aansluiten bij jouw vaardigheden en wensen. Ook begeleiden we jou bij het verzorgen en aanvragen van de juiste papieren.

Uw voordelen:

 • Geen ziekterisico of arbeidsrechtelijke risico’s

 • Geen afdracht werkgeverslasten

 • Flexibiliteit

 • Alleen betalen voor de gewerkte uren, of een fixed fee voor bijvoorbeeld een project

Payroll

Bij payroll zorgt u zelf voor de werving en selectie van uw vakmensen. Juridisch gezien komen ze bij Simpel Service in dienst en hoeft u zich dus niet bezig te houden met de administratieve en juridische zaken rond werkgeverschap en de risico’s die het werkgeverschap met zich meebrengt.

Het grote verschil met uitzenden en detacheren is dat u zelf de werving doet. U bent dus nog nauwer betrokken bij de selectie van de juiste kandidaat. Vervolgens nemen wij die kandidaat onder contract. Dat contract kan verschillende vormen hebben en hangt af van uw capaciteitsbehoefte. Payroll kan voor zowel uitzenden als detacheren. Wij zijn officieel de werkgever. U bent operationeel werkgever.

Misschien werkt u als ondernemer al met uitzendkrachten via ons of een ander bureau. Regelgeving over uitzenden stelt dat u, na 1.040 gewerkte uren, de medewerker kosteloos van het uitzendbureau mag overnemen. U kunt op dat moment ook kiezen voor payrolling. U blijft dan vrijwel risicoloos ondernemen tegen een zeer scherp tarief.

Ook als u nieuw personeel wilt aannemen, kunt u bij dus kiezen voor payroll. U besteedt dan de juridische en administratieve rompslomp van het werkgeverschap uit en heeft alle tijd om te beoordelen of u iemand eventueel in dienst wilt nemen.

Uw voordelen:

 • Flexibiliteit en vrijwel geen risico’s 

 • De werving en selectie van het personeel heeft u in eigen hand 

 • U heeft vooraf inzicht in de personele kosten 

 • Periodiek ontvangt u maar één factuur 

 • Kostenbesparing door een overzichtelijke administratie

 • Professionele ondersteuning van uw payroll medewerkers

HR

Werving & Selectie

Goede vakmensen zijn schaars. Onze recruiters zijn zeer bedreven in het vinden en binden van de juiste mensen. Onze kandidaten zijn grondig gescreend, getest en zonodig aanvullend opgeleid als ze aan u worden voorgesteld.

Onze recruiters zijn echte specialisten in hun vakgebied en houden zich continu op de hoogte van de huidige en toekomstige vraag- en aanbodzijde op de arbeidsmarkt. Daarbij maken ze gebruik van hun netwerk, beschikbare marktinformatie, uw eigen kanalen, netwerkbijeenkomsten in de regio, contacten in het onderwijs, (social) media en diverse online en offline bronnen. Al deze kennis zet de recruiter in om geschikte kandidaten te vinden voor uw functie.

Salarisadministratie

Het voeren van een salarisadministratie is een nauwkeurige bezigheid en kost een hoop tijd. Maar je kunt het jezelf ook gemakkelijk maken. Als je de salarisadministratie uitbesteedt aan Simpel Service, dan weet je zeker dat het tijdig en correct wordt uitgevoerd!

Simpel Service verzorgt voor jou de loonstroken, loonmutaties, loonaangiftes en jaaropgaven. Daarnaast kunnen wij je ondersteunen met HR-administratieve taken én de salarissen voor je uitbetalen. Zo blijft ondernemen leuk!

Benieuwd naar uw mogelijkheden?

Elke organisatie heeft een deel van haar personeel op flexibele basis nodig, om te kunnen anticiperen op de dynamische marktontwikkeleningen. Want bij over-  of ondercapaciteit is het crusiaal van belang dat het personeelsbestand op de bedrijfsvoering wordt aangepast. In vrijwel alle  branches zijn de personeelskosten een van de belangrijkste en meest kostbare posten.

Onze accountmanagers voeren graag kostenloos een Quickscan uit om te bepalen welke flexmogelijkheden er voor u mogelijk zijn.